Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Recenzia Smart Taskbar (Sidebar)

smart taskbar android

Ahoj všetci priaznivci androida, som tu zas aby som vám predstavil ďalšiu perfektnú aplikáciu v recenzii. Jej meno je Smart Taskbar (Sidebar) a je určená na rýchly prístup k vašim aplikáciám a nielen to. Aplikáciu som si okamžite obľúbil a neviem si už bez nej svoj android predstaviť, takže vám ju chcem teraz podrobnejšie popísať a zoznámiť vás s jej možnosťami ktorá vám určite uľahčia život :).

Hlavná obrazovka

Po spustení sa vytvorí databáza vašich aplikácií, tento proces prebehne len raz a to po prvom spustení, takže sa nezľaknite dlhšieho čakania. Nasleduje krátka rada ako pristupovať k aplikáciám pomocou potiahnutia za pravý okraj obrazovky, a sme v základnom prostredí.

smart taskbar sidebar android

A takto vyzerá Smart Taskbar po rozbalení:

smart taskbar sidebar android

Na obrázku je ukážka s už rozbalenou ponukou toolbaru. Ako je vidieť je tu priame vypnutie a zapnutie hlavných stavov systému ako Wifi, Bluetooth, vypnutie dátových prenosov a módu lietadlo.

Aplikácia ponúka tri rôzne spôsoby ako rozbaliť Smart Taskbar:

  1. Click mode (prednastavený) režim kliknutia  – pozrite sa pozorne do pravého okraja, objavila sa tam malá ikonka. Kliknutím na ňu rozbalíte Smart Taskbar.
  2. Swype mode – režim potiahnutia – pre použitie tejto funkcie je nutné najprv vypnúť Click mode. Teraz už stačí potiahnuť za pravý okraj displeja a rozbalíte okno Smart Taskbaru. Telefón vám jemne zavibruje ak ťaháte za správne miesto na obrazovke. Táto možnosť vyvolania smartu sa mi ale vôbec neosvedčila.
  3. Status bar mode – výber cez stavový riadok  – tento režim je potrebné zapnúť v hlavnej obrazovke. Stačí len rozbaliť stavovú lištu a tu nájdete prístup k Smart Taskbaru.

Strana na ktorej sa bude vyvolávať okno sa dá meniť tlačidlom Trigger side na pravú alebo ľavú. Tlačidlom Start TaskBar ho jednoducho vypneme alebo zapneme. Ja osobne som si obľúbil funkciu jednoduchého podržania namiesto stlačenia alebo ťahania ale toto je vec osobného vkusu. Takto sa nestane, že vyvolám niečo čo nechcem. Určite si nájdete ten svoj pohodlný prístup sami.

Tri spôsoby vyvolania obrazovky taskbaru:

smart taskbar sidebar android

Aplikácia ďalej ponúka takzvaný Quick Launch List kde si zvolíme 5 aplikácií ktoré budeme mať vždy poruke jednoduchým kliknutím na „ + „ a vybratím príslušnej aplikácie.

smart taskbar sidebar android

Manage Labels/Apps – správa záložiek aplikácií

Správa záložiek aplikácií je ďalšou perfektnou možnosťou aplikácie  zvoliť si rôzne zoznamy svojich aplikácií, hier, skratiek, widgetov a tiež si ich zoradiť tak ako to chceme. Prednastavený je zoznam všetkých aplikácií a zoznam „task“ naposledy spustených aplikácií. Do týchto nastavení sa dostaneme kliknutím na Click to Manage Labels/Apps.

Karta Labels

Začneme kliknutím na „Create Label“ a vytvoríme si vlastné zoznamy s príslušnými názvami a ikonkami.

smart taskbar sidebar android

smart taskbar sidebar android

Karta Apps

Tu nájdeme zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií, kliknutím na aplikáciu si zvolíme do ktorého z vytvorených zoznamov ju chceme pridať. Veľmi intuitívne, aj keď tu asi strávite trochu času.

smart taskbar sidebar android

Label Orders – poradie zoznamov

Tu si svoje zoznamy jednoducho pomocou šípok  zoradíte podľa potreby.

smart taskbar sidebar android

Widgets

Karta, kde si pridáte vami najčastejšie používané widgety.

smart taskbar sidebar android

Custom Action – voliteľné akcie

Sem patria skratky takzvané „shortcuts“ napríklad ako priame volanie, načítanie stránky s vašich záložiek prehliadača a množstvo iných užitočných priamych prístupov.

smart taskbar sidebar android

Skupinu tlačidiel Exit, Help, About, Changes, Setting netreba predstavovať. Calibrate je ale veľmi užitočná vlastnosť, ktorou si kalibrujete svoj Smart Taskbar aby sedel na váš „prst“ a tak si spravíte vyvolanie aplikácie ešte pohodlnejším

Settings – nastavenia

smart taskbar sidebar android

General – hlavné

Click mode trigger type – možnosť zvoliť pri použití módu kliknutia jednoduché kliknutie alebo dlhšie podržanie ktoré môže byť pre niekoho pohodlnejšie z hľadiska zamedzenia náhodného kliknutia.

Look And Feel – vzhľad

App List transparency – určuje akú má mať priehľadnosť zoznam aplikácií, na výber je nepriehľadná, viac alebo menej priehľadná

Swipe trigger area – aká široká má byť plocha pri móde ťahania úzka, štandardná alebo široká.

Trigger icon style – tu si zvolíme tvar a farbu ikonky na okraji displeja. Autor by možno mohol časom pridať viac variácií a tvarov.

Toolbar placement – umiestnenie ovládacieho panelu – vpravo, vľavo alebo na oboch stranách.

smart taskbar sidebar android

Icon Size – nastavenie veľkosti ikon v zozname aplikácií ( vyžaduje reštart aplikácie)

Status bar icon  –  povolí alebo zruší ikonku v stavovej lište pri status bar móde. Túto možnosť odškrtnite ak nechcete aby vás táto ikona rušila, keďže po zapnutí tam bude stále.

Enable Toolbar – ak chcete mať viac miesta pre aplikácie v zozname a nepoužívate bar s nástrojmi tu ho môžete zrušiť

Trigger Position – určuje pozíciu ikonky na okraji obrazovky. Tu si ju môžete umiestniť vyššie alebo nižšie, tak aby vám napríklad nezasahovala do iných položiek, alebo aby sa vám jednoduchšie a pohodlnejšie stláčala.

Task Switcher – prepínač úloh

Show Task Switch – povolí alebo zakáže funkciu manažéra naposledy spustených aplikácií

smart taskbar sidebar android

Task switcher display – prepínanie typu zobrazenia úloh, medzi bežiacimi a nedávno spustenými.

Enable Task Killer – pri dlhšom stlačení na aplikácii na zozname „tasks label“ sa objaví možnosť pre ukončenie aplikácie. Táto možnosť je dostupná len pre zakúpenú Pro verziu.

One click task kill – umožní priame ukončenie aplikácie jednoduchým dlhším podržaním. Takže vás nebude otravovať žiadne vyskakovacie okno.

Widget

Show widget – ukáže alebo skryje widgety v aplikácii.

Reopen Taskbar – táto možnosť vám po zatvorení widgetu jednoduchým dotykom na plochu okolo widgetu umožní buď sa vrátiť do Smart Taskbaru alebo naspäť na plochu na ktorej ste taskbar otvorili.

Backup and Restore

Tieto možnosti ktoré sú tiež dostupné len pre platenú verziu. Umožňujú zálohovať si vaše nastavenia na SD kartu tak aby ste sa k pôvodným vedeli kedykoľvek vrátiť.

Záver

Smart Taskbar (Sidebar) je veľmi používateľsky prispôsobivá aplikácia umožňujúca prístup k vašim aplikáciám, skratkám a widgetom z akéhokoľvek miesta kde sa v telefóne nachádzate. Funguje perfektne dokonca aj pri behu hier, takže už nemusíte chodiť na základnú obrazovku aby ste si pozreli maily, prepli pesničku, prehliadli obľúbenú web stránku, priamo rýchlo zavolali kamarátovi alebo spustili akúkoľvek aplikáciu, spustíte ju pohodlne a rýchlo cez túto šikovne vyriešenú aplikáciu a to všetko pekne organizovane!

Aplikácia beží bezchybne rýchlo a hladko aj pri starších telefónoch s menšou RAM a tiež nezaťažuje procesor. Smart Taskbar môžem len odporučiť pre všetkých, ktorý nechcú strácať čas prepínaním sa do základnej obrazovky.

Aplikácia je dostupná na markete

instalacia aplikacie smart taskbar sidebar android

android-sk – castaway

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.