Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Documents To Go (kancelársky balík pre Android) 2. časť – Sheet To Go

documents to go dataviz

 V druhej časti nášho seriálu o kancelárskom balíku pre platformu Android – Documents To Go od spoločnosti Dataviz – si niečo povieme o Sheet To Go, čo je vlastne obdoba Excelu – tabuľkového procesora.

Úvodná obrazovka Sheet To Go je totožná s úvodnou obrazovkou Word To Go. Nájdete na nej tlačidlo na Otvorenie súboru, na vytvorenie novej tabuľky a zoznam dokumentov, s ktorými ste v poslednej dobe pracovali.

Documents To Go - Sheet To Go - uvodna obrazovka

Rovnako je podobná ja základná ponuka programu (aktivujete ju tlačidlom Menu na vašom telefóne).

Základná ponuka sa skladá z nasledovných položiek – File (Súbor), Edit (Úpravy), View (Zobraziť), Format (Formátovanie), Insert (Vložiť) a v ponuke More nájdeme ešte Delete (Vymazať), Row (Riadok), Columns (Stĺpce), Preferences (Možnosti), File Properties (Vlastnosti súboru) a Help (Pomocník).

Ponuka File (Súbor) obsahuje prakticky rovnaké položky ako ponuka pri Word To Go – otvorenie súboru, jeho uloženie, ukončenie práce s dokumentom, vytvorenie nového dokumentu a zaslanie vytvoreného dokumentu prostredníctvom Gmailu.

V položke Edit (Úpravy) môžete editovať obsah bunky, kopírovať, vystrihnúť obsah a vkladať skopírovaný obsah.

Položka View (Zobraziť) sa už od Word To Go odlišuje markantnejšie. Okrem nastavenia Lupy (od 25 po 200%), nájdenia a nahradenia určitého reťazca a prejdenia na konkrétnu bunku, na začiatok a na koniec dokumentu pribudli ďalšie položky – prejdenie na hárok, zmrazenie tabuľky (vytvorená tabuľka ostáva na pôvodnom mieste, pohybujete sa len po ostatných stĺpcoch a riadkoch), hodnota bunky a komentár k bunke.

 Documents To Go - Sheet To Go - nájdi a nahraď

Documents To Go - Sheet To Go - choď na

Cez Format (Formátovanie) môžete formátovať typ čísla v bunke (mena, účtovnícke, dátum, čas, percentá, vedecké, text, atď.), formátovať obsah bunky (rez písma, typ a veľkosť písma, farbu textu a farbu pozadia bunky), môžete zmeniť názov hárku a usporiadať určitú oblasť tabuľky zostupne alebo vzostupne.

Documents To Go - Sheet To Go - formátovanie čísla

Documents To Go - Sheet To Go - formátovanie bunky

Documents To Go - Sheet To Go - formátovanie hárku

Documents To Go - Sheet To Go - usporiadanie oblasti tabulky

Insert (Vložiť) umožňuje vkladanie funkcií, nových riadkov, stĺpcov, hárkov a komentárov k bunkám. Funkcií je okolo 120 a sú rozdelené na finančné, dátumové a časové, matematické, štatistické, databázové, textové, logické a informačné.

Documents To Go - Sheet To Go - vložiť

Documents To Go - Sheet To Go - vložiť funkciu

Pri ponukách Stĺpce a Riadky sú možnosti označiť celý riadok, nastaviť výšku riadku a šírku stĺpca (nedá sa vložiť číselná hodnota, len ručne upraviť), skryť alebo odkryť riadok alebo stĺpec. V Možnostiach si môžete zvoliť, v akom formáte sa budú nové súbory ukladať – buď .xls alebo novší formát .xlsx.

Documents To Go - Sheet To Go - nastavenie stĺpca

Documents To Go - Sheet To Go - nastavenie šírky stĺpca

Sheet To Go poskytuje možnosť vytvorenia a úpravy tabuliek pomocou niektorých základných funkcií, ale chýbali mi v ňom väčšie možnosti formátovania buniek alebo celej tabuľky. Daná verzia (verzia 2) zatiaľ neposkytuje ani možnosť vytvorenia grafu na základe hodnôt tabuľky (vo verzii 3 už takáto možnosť je). Napriek tomu si myslím, že ak budete potrebovať rýchle vytvoriť tabuľku, ktorú potom neskôr upravíte v počítači, Sheet To Go vám na to skvele poslúži.

V ďalšej časti sa pozrieme na prezentačný program balíka Documents To Go.

android-sk

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *