Prihlásenie
vyhľadávanie v inzerátoch

Najčítanejšie

Sledujte nás!

facebook android-sk       twitter android-sk       rss android-sk       newsletter android-sk

Profilovacie informácie

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.077 seconds, 1.41 MB
Application afterRoute: 0.089 seconds, 1.86 MB
Application afterDispatch: 0.140 seconds, 2.30 MB
Application afterRender: 0.208 seconds, 2.98 MB

Využitie pamäte

3156144

27 zalogovaných dotazov

 1. SHOW TABLES
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 189)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT *
    FROM jos_adsmanager_config
 5. SELECT id,email,ad_headline
    FROM jos_adsmanager_ads
    WHERE DATE_SUB(expiration_date, INTERVAL 5 DAY) < CURDATE()
    AND recall_mail_sent = 0
 6. UPDATE jos_adsmanager_ads
    SET recall_mail_sent = 1
    WHERE DATE_SUB(expiration_date, INTERVAL 5 DAY) < CURDATE()
    AND recall_mail_sent = 0
 7. SELECT id
    FROM jos_adsmanager_ads
    WHERE recall_mail_sent = 1
    AND expiration_date < CURDATE()
 8. SELECT c.*
    FROM jos_adsmanager_categories AS c
    WHERE  c.published = 1  
    ORDER BY c.parent,c.ordering,c.id
 9. SELECT ac.catid,ac.adid  
    FROM jos_adsmanager_adcat AS ac
    INNER JOIN jos_adsmanager_ads AS a
    ON a.id = ac.adid  
    WHERE a.published = 1
 10. SELECT a.*,p.id AS parentid,p.name AS parent,c.id AS catid, c.name AS cat,u.username AS USER  
    FROM jos_adsmanager_ads AS a  
    INNER JOIN jos_adsmanager_adcat AS adcat
    ON adcat.adid = a.id  
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON a.userid = u.id  
    INNER JOIN jos_adsmanager_categories AS c
    ON adcat.catid = c.id  
    LEFT JOIN jos_adsmanager_categories AS p
    ON c.parent = p.id  
    WHERE  c.published = 1
    AND a.published = 1
    GROUP BY a.id
    ORDER BY a.date_created DESC ,a.id DESC  
    LIMIT 0, 3
 11. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 1
 12. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 5
 13. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 2
 14. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 3
 15. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 4
 16. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 10
 17. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 9
 18. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 11
 19. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 7
 20. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 6
 21. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 12
 22. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = 13
 23. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 189 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 24. SELECT c.*
    FROM jos_adsmanager_categories AS c
    WHERE  c.published = 1  
    ORDER BY c.parent,c.ordering,c.id
 25. SELECT name
    FROM jos_adsmanager_categories
    WHERE id = -1
 26. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-19 04:35:16' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-19 04:35:16' )
    AND ((TO_DAYS('2017-11-19') - TO_DAYS(a.created)) <= '15')
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 8
 27. SELECT m.*
    FROM jos_menu AS m
    WHERE menutype='topmenu'
    AND published = 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering

Načítané jazykové súbory

Nepreložené reťazce diagnostiky

Nič

Nepreložené reťazce návrhára

Nič